DỰ ÁN

Khai thác mỏ than tại Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

 

 

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Khai trường Công ty TNHH MTV 790 (Quảng Ninh)

 

Hạng mục: 1 máy phát điện có công suất  dự phòng 2200kVA, 6.6kV

 

Thời gian thực hiện: 15/07/2016

 

Địa điểm: Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

 

Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Khai trường Công ty TNHH MTV 790

Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)