Dự án

DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ THAN TẠI CỬA ÔNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH

 

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Khai trường Công ty TNHH MTV 790 (Quảng Ninh)
Hạng mục: 1 máy phát điện có công suất liên tục 2000kVA và dự phòng 2200kVA, 6.6kV
Thời gian thực hiện: 15/07/2016
Địa điểm: Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Chia sẻ :
Vietnamese English (UK)