Dự án

DỰ ÁN KHU NGHỈ DƯỠNG TẠI MÓNG CÁI, QUẢNG NINH

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Dự án Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái, Quảng Ninh

Hạng mục: 1 máy phát điện có công suất liên tục 1000kVA và dự phòng 1050kVA

Thời gian thực hiện: 12/01/2016

Địa điểm: Móng Cái, Quảng Ninh

 

Chia sẻ :
Vietnamese English (UK)