DỰ ÁN

Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái, Quảng Ninh

 

 

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Dự án Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái, Quảng Ninh

 

Hạng mục: 1 máy phát điện có công suất dự phòng 1050kVA

 

Thời gian thực hiện: 12/01/2016

 

Địa điểm: Móng Cái, Quảng Ninh 

 

 

Cung cấp hệ thống máy phát điện cho Dự án Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái, Quảng Ninh

Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)