Dự án

DỰ ÁN MÁY PHÁT ĐIỆN CHO CÁC TRẠM BTS VIỄN THÔNG BÌNH ĐỊNH

 

Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho các trạm BTS thuộc Viễn Thông Bình Định.
Hạng mục: 57 máy phát điện 8.5kVA và 5 máy phát điện 5kVA
Thời gian thực hiện: 26/12/2016
Địa điểm: Bình Định

 
Chia sẻ :
Vietnamese English (UK)