DỰ ÁN

Cửa hàng Mobifone Quận TP. HCM

 

 

Tên dự án: Trang bị máy phát điện tại các  MobiFone Quận Tp. HCM năm 2016


Hạng mục: 5 máy phát điện có công suất liên tục 20kVA


Thời gian thực hiện: 21/12/2016


Địa điểm: 5 Cửa hàng Mobifone quận TP. HCM

 

Trang bị máy phát điện tại các  MobiFone Quận Tp. HCM

Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)