Dự án

DỰ ÁN TRANG BỊ MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI CÁC MOBIFONE QUẬN TP.HCM

 


Tên dự án: Cung cấp hệ thống máy phát điện cho các Cửa hàng Mobifone thuộc Quận TP. HCM
Hạng mục: 5 máy phát điện có công suất liên tục 20kVA
Thời gian thực hiện: 21/12/2016
Địa điểm: 5 Cửa hàng Mobifone thuộc Quận TP. HCM

Chia sẻ :
Vietnamese English (UK)