DỰ ÁN

Trang bị Shelter cho các trạm BTS Viễn Thông Bình Định

 

1.Cung cấp Shelter và xây lắp bệ đỡ Shelter máy phát điện - Viễn Thông Bình Định 2017.

 
Hạng mục: 15 bộ Shelter máy phát điện
 
Thời gian thực hiện: 02/08/2017
 

Địa điểm: Bình Định

 

2. Xây dựng CSHT mạng Vinaphone năm 2017 - Viễn Thông Bình Định 

 

Hạng mục: 14 bộ Shelter nhà trạm và 14 bộ Shelter máy nổ

 

Thời gian thực hiện: 28/08/2017

 

Địa điểm: Bình Định

 

3. Xây dựng CSHT mạng Vinaphone năm 2017 - VNPT Bình Định (đợt 2)

 

Hạng mục: 17 bộ Shelter nhà trạm và 17 bộ Shelter máy nổ

 

Thời gian thực hiện: 16/11/2017

 

Địa điểm: Bình Định

 

Cung cấp Shelter và xây lắp bệ đỡ Shelter máy phát điện - Viễn Thông Bình Định

Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)