Tin Tức

Xử lý và ngăn ngừa sự cố đường dây 500 kV Bắc - Nam tại Quảng Trị

 
Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) đã phối hợp và huy động lực lượng để có thể khống chế hoàn toàn đám cháy chỉ cách đường dây 500 kV Bắc – Nam khoảng 100 m, giúp cho ngăn ngừa sự cố cũng như rủi ro có thể xảy ra nếu như đám cháy lan đến.
Nhận thấy nguy cơ đám cháy có khả năng lây lan vào hành lang tuyến đường dây 500 kV, lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Trị đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân Đội Truyền tải điện Vĩnh Linh và lực lượng bảo vệ các chốt đường dây để xử lý dập tắt đám cháy.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, các tổ chức, đoàn thể tích cực tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải.
Chia sẻ :

Liên Hệ:090 693 7788

Vietnamese English (UK)