DỰ ÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

DỰ ÁN MÁY PHÁT ĐIỆN

 • Dự án máy phát điện Mitsubishi 2200kVA- Khai thác mỏ than Cửa Ông

  Dự án máy phát điện Mitsubishi 2200kVA- Khai thác mỏ than Cửa Ông

  Ngày:04-10-2018

  Dự án máy phát điện công nghiệp Mitsubishi 2200kVA- Khai thác mỏ than Cẩm Phà. Do Công ty TNHH MTV 790 làm chủ đầu tư đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2016....
 • Dự án máy phát điện 220kVA và 136kVA- Hệ thống Trường Việt Úc

  Dự án máy phát điện 220kVA và 136kVA- Hệ thống Trường Việt Úc

  Ngày:04-10-2018

  Dự án máy phát điện công nghiệp 220kVA và 136kVA- Hệ thống Trường Việt Úc. Cung cấp máy phát điện 220kVA và tiếp hoàn thành dự máy phát diện 136kVA năm ...
 • Máy phát điện Mitsubishi 1050kVA- Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái

  Máy phát điện Mitsubishi 1050kVA- Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái

  Ngày:26-10-2018

  Máy phát điện công nghiêp Mitsubishi 1050kVA- Khu nghỉ dưỡng tại Móng Cái. Công ty Minh Phú Electric xuất sắc nghiệm thu hoàn thành dự án năm ...
 • Máy phát điện Mitsubishi 1450kVA- Tòa nhà Văn phòng Tổng Công Ty 789

  Máy phát điện Mitsubishi 1450kVA- Tòa nhà Văn phòng Tổng Công Ty 789

  Ngày:04-10-2018

  Dự án cung cấp 3 máy phát điện công nghiệp Mitsubishi có công suất liên tục 1450kVA và công suất dự phòng 1600kVA cho Tòa nhà Văn phòng Tổng Công Ty 789....
 • Máy phát điện mitsubishi 515kVA- Công ty Cổ Phần Cao Su Sài Gòn

  Máy phát điện mitsubishi 515kVA- Công ty Cổ Phần Cao Su Sài Gòn

  Ngày:04-10-2018

  Hoàn thành dự án cung cấp máy phát điện công nghiệp mitsubishi 515kVA- Công ty Cổ Phần Cao Su Sài Gòn (Kymdan) trong năm 2016....
 • 1 2 3 4 5

  Liên Hệ:090 693 7788

  Vietnamese English (UK)
  back-to-top