Tin Tức

 • Phần mềm Quản lý đầu tư Xây dựng (IMIS)

  Phần mềm Quản lý đầu tư Xây dựng (IMIS)

  Ngày:24-09-2019

  Phần mềm Quản lý đầu tư Xây dựng (IMIS). Đây là giải pháp tối ưu trong việc quản lý các dự án đâu tư xậy dựng lớn. EVNICT sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm và ứng dụng các thành quả của cuộc CMCN 4.0  vào....
 • 1 2 3 4

  Liên Hệ:090 693 7788

  Vietnamese English (UK)