NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tài nguyên và môi trường là hai yếu tố không thể thiếu đối với sự sinh tồn của kinh tế- xã hội cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Và việc quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường đang được Nhà nước chú trọng và quan tâm đến. Nhằm phát triển nguồn tài nguyên cho kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, ngành Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để khắc phục hiện trạng đó. Hãy cùng Minh Phú Electric tìm hiểu về thực trạng cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường cho đất nước.

Thực trạng công tác quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường

Trong những năm qua, công tác quản lí, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh của nước Việt Nam ta tương đối chặt chẽ, hiệu quả. Ngay cả vấn đề bảo vệ môi trường cũng được chú trọng, tăng cường. Nhờ đó, góp phần phát đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thu hút vốn đầu tư của địa phương.

Theo giám sát và thống kê, việc giao đất, cho thuê đất đã được triển khai kịp thời, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, UBND các tỉnh đã quyết định giao đất cho 392 trường hợp với diện tích 1.125,88 ha; 359 trường hợp thuê đất với diện tích 1.620,89 ha; Thực hiện đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã cấp 544.103 giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 593.924,46 ha/618.550,50 ha, đạt tỷ lệ 96,13% và là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc trong cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Công tác kiểm tra, thu hồi đất của các công trình, dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật cũng được triển khai thường xuyên. Tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là những dự án trọng điểm. Bên cạnh việc quản lí tài nguyên khoáng sản ổn định, chặt chẽ, đi vào nề nếp thì việc sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên cũng hiệu quả hơn.

Công tác bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Chất lượng thẩm định, đánh giá các tác động đến môi trường thường xuyên được quan tâm hơn. Hoạt động kiểm soát ô nhiễm, quản lí chất thải đối với nước thải công nghiệp, quản lí kí quỹ cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản được tăng cường đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo công tác quản lí Nhà nước. Đồng thời từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện, khu vực nông thôn, miền núi. Hiện nay, trên địa bàn có hai nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đang triển khai thực hiện gồm Nhà máy Phân loại xử lý rác thải, sản xuất biogas và phân bón khoáng hữu cơ tại xã Lý Trạch do Công ty TNHH Phát triển dự án Việt Nam đầu tư đã hoàn thành dây chuyền phân loại, đi vào hoạt động thử nghiệm và Nhà máy Xử lý rác thải tại xã Quảng Tiến (huyện Quảng Trạch) do Công ty TNHH Môi trường xanh miền Trung đầu tư đã hoàn thành mặt bằng, chuẩn bị triển khai xây dựng. Theo số liệu báo cáo, tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 77,5%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh 100%.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, khai thác lâm sản trái phép còn xảy ra. Thị trường bất động sản có dấu hiệu “sốt, nóng” tại một số thời điểm và nhiều biến động, việc giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Ngoài ra, vấn đề quản lý tài nguyên thiên nhiên chưa đảm bảo yêu cầu, nhất là một số loại tài nguyên khai thác, sử dụng, bảo vệ chưa được hiệu quả. Vấn đề quản lí chất thải, nước thải còn nhiều bất cập,  hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế phát sinh. Tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ tại một số nơi vẫn xảy ra. Khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, lũ lụt chưa cao, công tác ứng phó còn bị động và thiếu đồng bộ.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng công tác quản lý tài nguyên và môi trường ở nước ta vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như tài nguyên nước đối mặt với những đe dọa ngày càng lớn, hiệu quả sử dụng nước còn thấp; lượng chất thải rắn phát sinh tiếp tục gia tăng, tỷ lệ được tái sử dụng, tái chế còn thấp; sự cố ô nhiễm môi trường còn xảy ra, đe dọa đến đời sống của người dân; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng; tình trạng sạt lở bờ sông, ven biển xảy ra nghiêm trọng ở một số tỉnh khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long, miền trung ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam ta.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí tài nguyên và bảo vệ môi trường

  • Tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời quan điểm của Đảng, phù hợp yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đưa môi trường cùng với kinh tế, xã hội phát triển.

  • Nâng cao năng lực cán bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của xã hội trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại.
  • Tập trung xây dựng quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ biển của quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Thực hiện tốt các giải pháp ngăn ngừa, giảm lượng rác thải nhựa và kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, quản lý, bảo vệ có hiệu quả các hệ sinh thái trên cả nước. Kiểm soát chặt chẽ, xử lí chất thải, nước thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao bằng công nghệ giám sát tự động, nhất là đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

  • Coi trọng việc giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường hài hòa, hợp lí. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, nhất là đất, nước, khoáng sản theo nguyên tắc thị trường. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin về đất đai, tài nguyên, môi trường; phát triển quỹ đất, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách.
  • Phòng chống, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường, cạn kiệt nguồn nước, nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường đối với các dự án.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trang web:  https://codiencongnghiep.com.vn

Địa chỉ văn phòng: 399B Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình, TPHCM

Hotline:  090 693 7788 – 090 950 9696

Email: info@minhphu.org